Sopro medzinárodne

Úspech nemá hranice

My vo firme Sopro máme jasnú stratégiu. Našim cieľom je byť vždy o kúsok pred konkurenciou, aby sme tak pre špecializované predajne a spracovateľov z lhodobého hľadiska ostali atraktívni. Na tomto koncepte úspechu stavia aj náš medzinárodný rast. Naša existencia v celej Európe nám umožňuje podieľať sa na raste najdôležitejších trhov v Európe a budovať naše postavenie na trhu.

Sopro – európska značka

Už krátko po založení firmy v roku 1985 sa začalo aj budovanie existencie značky Sopro v celej Európe so sieťou distribučných partnerov, ako aj so zakladaním a získavaním zahraničných spoločností s vlastnou výrobou, ktorých odbyt prebieha prevažne na príslušných lokálnych trhoch.

V súčasnosti pôsobí skupina Sopro so spoločnosťami v Rakúsku (Sopro Bauchemie GmbH, Asten a Feldbach),v Poľsku (Sopro Polska  Sp. z o.o., Varšava a Nowiny/Kielce), v Maďarsku (Sopro Hungária Kft., Budakeszi/Budapest), 

v Holandsku (Sopro Nederland BV), ako aj vo Švajčiarsku s pobočkou v Thune na európskom trhu pre stavebno-chemické produkty.

V ponuke sú produkty na pokladanie a škárovanie keramických obkladov a dlaždíc, ako aj prírodného kameňa, vrátane príslušných produktov na prípravu podkladu a utesnenie, ako aj množstvo špeciálnych stavebných materiálov pre ďalšie práce na stavbe. Produkty a produktové systémy sa predávajú výhradne v špecializovaných

veľkoobchodoch pre cieľové skupiny remeselníkov. K dispozícii je preto tím kvalifikovaných a kompetentných externých pracovníkov, ktorí sa v jednotlivých distribučných regiónoch starajú o svoj okruh zákazníkov. 

Kvalitné stavebné poradenstvo okrem toho aktívne pomáha pri aplikácii produktov priamo na mieste a poskytujerozsiahlu ponuku školení a ďalšieho vzdelávania. Koncept výhradného predaja cez špecializovaný veľkoobchodje aj v medzinárodnom meradle dôležitým dôvodom pre úspešný rozvoj značky Sopro.

Dostupnosť v rámci celej Európy umožňuje flexibilné plnenie regionálne rozdielnych požiadaviek. V jednotlivých krajinách sa vďaka individuálnym stratégiám dôsledne buduje pozícia na trhu – v úzkej koordinácii a na základe dlhodobej spolupráce s ďalšími strategickými partnermi.

Sopro Nemecko

Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 42 01 52
D-65102 Wiesbaden

Fon: +49 611 1707-0
Fax: +49 611 1707-250

Mail: international(at)sopro.com

Sopro Rakúsko

Sopro Bauchemie GmbH Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten

Fon: +43 7224 67141-0
Fax: +43 7224 67181

Mail: marketing(at)sopro.at
Web: www.sopro.at

Sopro Pol'sko

Sopro Polska Sp. z o.o.
ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A
PL-02-146 Warszawa

Fon: +48 22 335 23 00
Fax: +48 22 335 23 09

Mail: biuro(at)sopro.pl
Web: www.sopro.pl

Sopro Švajčiarsko

Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung Schweiz
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun

Fon: +41 33 334 00 40
Fax: +41 33 334 00 41

Mail: info_ch@sopro.com
Web: www.sopro.ch

Sopro Holandsko

Sopro Nederland BV
Kruyderlaan 21 A
NL-3431 BM Nieuwegein

Fon: +31 30 60 50 214
Fax: +31 30 60 50 896

Mail: info(at)soprobv.nl
Web: www.soprobv.nl

Sopro Maďarsko

Sopro Hungária Kft.
Bianca utca 14
H-2092 Budakeszi

Fon: +36 23 458 045
Fax: +36 23 458 048

Mail: info(at)sopro.hu
Web: www.sopro.hu