Jednotná kvalita - národná a medzinárodná

  • Manažment kvality je pevne zakotvený vo firemnej filozofii Sopro Bauchemie GmbH.Uvedený manažment kvality nie je statický, ale dynamický. Neobmedzuje sa na jednotlivélokality alebo časovo obmedzené postupy, oveľa viac je zameraný na dosiahnutiejednotného štandardu kvality vo všetkých zapojených firmách. Dnes, rovnako ako aj v budúcnosti.

Za týmto účelom je potrebné zapojenie všetkých procesov a postupov, ako aj všetkých pracovníkov a vyžaduje si to priebežné overovanie a nové smerovanie vlastného myslenia a konania, ako aj neustálu optimalizáciu všetkých firemných procesov. Dynamický charakter nášho manažmentu kvality vysvetľuje cyklus PDCA, na ktorom je založený.

Spoločnosť Sopro Bauchemie GmbH je od roku 1994 certifikovaná podľa DIN EN ISO 9001. V roku 2006 sa zrealizovala matricová certifikácia pre kvalitu, ku ktorej sa pridali aj dcérske spoločnosti Sopro Bauchemie GmbH Austria a Sopro Polska Sp. z o. o. 

Od roku 2009 je Sopro Bauchemie GmbH certifikovaná aj podľa revidovanej DIN EN ISO 9001:2008. 

Všetko s jedným cieľom: zaručiť vám – našim zákazníkom konštantnú kvalitu našich produktov a služieb.


Certifikáty externých testovacích certifikátov

  • Každý zákazník si môže byť istý, že produkty Sopro sú vždy na najnovšom stupni poznania a vývoja a naše produktové systémy sú perfektne navzájom zladené. Popritom samozrejme spĺňajú aj najvyššie nároky. Dokazujú to nielen priebežné interné prieskumy a neustále kontroly kvality, ale aj externé skúšobné certifikáty od uznávaných skúšobných ústavov, ako napr. technické skúšobné a výskumné zariadenia Technickej univerzity vo Viedni a v Grazi alebo Technickej univerzity v Mníchove, ako aj skúšobno-výskumný ústav mesta Viedeň MA 39. V externých skúšobných certifikátoch sa napríklad potvrdili klasifikácie C a S podľa Európskej normy pre lepidlá do tenkého lôžka a akostná pečať "Flexi lepidlo" našich flexi lepidiel. Okrem toho sa atestujú izolačné a tepelno-technické údaje našich pojív. Pre užívateľa je tak neustále zaručený vysoký komfort pri spracovaní a vynikajúca kvalita produktov!