Sopro – najjemnejšia stavebná chémia v profesionálnej kvalite

  • Sopro Bauchemie GmbH spája jedinečným spôsobom historicky rastúci potenciál skúseností so stratégiou produktov a značky orientovanou na budúcnosť. Vďaka tomu sa firma Sopro stala jedným z lídrov v predaji stavebno-chemických produktov nielen v Rakúsku, ale aj v celej Európe. Zaručená profesionálna kvalita a výlučná orientácia na špecializované predajne, sú dva veľmi dôležité piliere filozofie našej firmy. K nim sa pridáva ešte kompletný sortiment všetkého, čo sa týka domu.

Maximálna kvalita stavebnín pre váš domov

  • Značka Sopro znamená inovatívne produkty a produktové systémy v oblasti pokladania dlaždíc, nanášania poterov, stierkovania a tmelenia, utesňovania, murovania, ako aj záhradníctva a tvorby krajiny. Firma má svoj pôvod v kmeňovom podniku výrobcu cementu Dyckerhoff. Od roku 2002 patrí spoločnosť do skupiny MAPEI, druhého najväčšieho výrobcu stavebnej chémie na svete. Zoskupenie kompetencií, ktoré takto vzniklo nás posilnilo vďaka dlhoročnému rastúcemu know-how v oblasti cementu v spojení s rozsiahlymi stavebno-chemickými vedomosťami. Toto je dvojitá sila, ktorú dokáže ponúknuť len Sopro. K tomu sa pridávajú ešte priebežné investície do výskumu a vývoja. Toto všetko zaručuje výkonné produkty s vysokým stupňom inovácií, a tým aj  maximálnu kvalitu stavebných materiálov pre váš domov.

Vynikajúca kvalita produktov

  • Rozsiahly produktový program Sopro s neustálym vysokým podielom nových produktov zabezpečuje bezchybné pokrytie všetkých segmentov dopytu v oblasti techniky dlaždíc a stavebných materiálov. Kvalita produktov je vo všetkých smeroch zameraná na vysoké nároky profesionálnych spracovateľov, a to najmä na ľahké spracovanie, maximálnu bezpečnosť a dlhú životnosť, ako aj na súlad s technickými normami a požiadavkami na bezpečnosť práce a ochranu životného prostredia. Produkty sú doložené množstvom skúšobných certifikátov, ktoré vystavili nezávislé a uznávané skúšobné ústavy.

Výslovná orientácia na špecializované predajne

  • Pre nás existuje len jeden spôsob predaja – špecializované predajne. Pretože len v špecializovaných predajniach dostanú profesionálni remeselníci, ako aj ambiciózni súkromní zákazníci poradenstvo, ktoré si naše technologicky vysoko kvalitné produkty vyžadujú. Externí pracovníci Sopro sa okrem špecializovaných predajní starajú aj o svojich zákazníkov – spracovateľov. Jednoznačná predajná stratégia zabezpečuje špecializovaným predajniam dôveryhodnú spoluprácu so silnou a inovatívnou značkou a spotrebiteľovi produkty v profesionálnej kvalite.

Staráme sa!

  • Naši externí pracovníci sa okrem špecializovaných predajní starajú aj o svojich zákazníkov – spracovateľov. Naše poradenstvo v oblasti architektúry a objektov poskytuje plánovačom a architektom systematickú podporu prostredníctvom permanentného poradenstva pri tendroch. Rovnako poskytujeme aplikačno-technické poradenstvo priamo na stavbe a vďaka individuálnym odporúčaniam v oblasti produktov a ich spracovania  sa často naše rady rýchlo vyplatia. K tomu sa pridáva aj aktívny inovatívny marketing. Profitujte zo Sopro – silnej značky s vysokým úžitkom.

Rozdiel spôsobujú charakteristické znaky výnimočnosti

  • Rozhodujúci rozdiel robia predovšetkým mnohé charakteristické znaky, vďaka ktorým sú naše produkty výnimočné. Ide o inovatívne produkty, v súvislosti s ktorými sa hovorí o jedinečných vlastnostiach produktov, ako napríklad Sopro DesignFuge Flex - škárovacia hmota najnovšej generácie, ktorá je trvalo pekná a hygienická. Jej výhody siahajú od úplného zbavenia sa vápenného povlaku a rovnomernej jasnosti farieb, až po zvýšenú ochranu proti plesniam a mikroorganizmom. Dláždené povrchy tak ostávajú opticky atraktívne dlhodobo. Okrem toho sa škáry dajú zušľachtiť pridaním trblietok Sopro v striebornej alebo zlatej farbe. Škárovacia hmota je tak viac ako len výplňový materiál – stáva sa dizajnovým riešením utvárajúcim plochu.