Aplikačná technika

Udržiavame otvorený a intenzívny styk so spracovateľmi, pretože len tak spoznáme špecifické požiadavky a budeme môcť flexibilnejšie reagovať na rozmanité potreby, ponúkať riešenia šité na mieru a poskytovať užívateľom kompetentné poradenstvo. V rámci nášho servisu aplikačnej techniky je vám k dispozícii okamžité telefonické poradenstvo, ale aj školenia našimi predvádzacími majstrami priamo na stavbe.

Servisná hotline pre spracovateľov a predajcov