Produkt listy

Popis výrobku

Samonivelačná a modelovateľná, rýchlo tvrdnúca, vláknami spevnená, flexibilná, cementová poterová hmota, s receptúrou 2-v-1 na súčasné vyrovnávanie a tvorbu spádu. Veľmi dobré vlastnosti spracovania a modelovania vďaka flexibilnému pridávaniu vody. Poterová hmota na podlahy na vytváranie hladkých povrchov bez nánosov vhodných na následné pokladanie všetkých druhov podlahovín, ako napr. keramických obkladačiek a dlaždíc, dlažby z opracovaného kameňa, textilných a elastických podlahovín a parkiet. Ako náterový tmel na tvoru spádov na vytvorenie spádovanej a vyrovnávacej plochy až do 4 % na lícovaných a zvislých, ako aj rovných podkladoch na následné kladenie keramických stavebných materiálov, ako aj prírodných a umelých kameňov. Súčasť systému Sopro SMART®. Možnosť použitia vo vlhkých a mokrých priestoroch, ako aj na balkónoch a terasách. 1)

 • Hrúbka vrstvy 3 - 70 mm3)
 • Interiér a exteriér 1), podlahy 
 • Receptúra 2-v-1: vhodná ako nivelačná a spádovacia poterová hmota
 • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm² (ako spádovací tmel) 
 • Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 7 N/mm² (ako spádovací tmel) 
 • Samonivelačná 
 • Po 2 - 3 hodinách možno na ňu klásť keramiku 
 • Vynikajúca na modelovanie spádu l Rýchloschnúca 
 • Systémové komponenty pre systém Sopro SMART® 
 • Vysoko flexibilná vďaka spevneniu vláknami l Na drevené podlahy 
 • Vhodná na čerpanie 
 • Vhodná na podlahové kúrenie
 • Dlhá doba spracovateľnosti: 30 - 40 minút 
 • Dostupná je aj vhodná izolačná páska Sopro na okraje 
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII. 
 • DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

1) Použitie v exteriéri len s príslušnou izoláciou alebo priamym použitím povrchovej úpravy s pevným epoxidovým lakom SoproDur®. 2) Ako tekutá poterová hmota sa z dôvodu vysokej spotreby vody na spracovanie dosahuje nižšia pevnosť. 3) Do 70 mm v kompozitnom systéme

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodona          OJ                      VB
Vrece 25 kg               1ks                    1 000kg

Testovacie certifikáty

Lizenz:

 • EMICODE gemäß GEV: EC1PLUS R sehr emissionsarmPLUS

Spotreba

cca 1,7 kg/m² pri hrúbke 1 mm