Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Cementové, striebrosivé, rýchlo tvrdnúce a flexibilné lepidlo na tenké, stredné a tekuté lôžko, C2 EF S1 podľa normy EN 12004. Na kladenie keramických podlahových krytín, najmä na svetlé obkladačky, ktoré sa môžu deformovať a prírodný opracovaný kameň, ako aj veľké formáty. Veľmi jemná, krémová konzistencia na optimálne kladenie podlahových krytín. Vhodné na podlahové kúrenie a kompozitné izolácie. Ideálne na rýchly postup výstavby na stavbách s pevne staNOVÉným termínom ukončenia. Vysoká bezpečnosť vďaka sýtemu nánosu na zadnej strane a kontaktnej priľnavosti, ako aj rýchlemu kryštalickému viazaniu vody. 

 • Interiér a exteriér, steny a podlahy 
 • C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm² 
 • E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
 • F: rýchla adhézna pevnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách 
 • S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm
 • Receptúra 3-v-1: Kladenie do tenkého, stredného, tekutého lôžka 
 • Najmä na veľkoformátové obkladačky z jemného kameniva 
 • Vynikajúco sa hodí na nivelačný systém na obkladačky Sopro
 • Striebrosivá malta aj na svetlé alebo translucentné druhy opracovaného kameňa 
 • Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách 
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII 
 • DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Balenie PJ VB
Papierove vreca 25 kg 25 kg 1 000 kg

Testovacie certifikáty

Kiwa GmbH Ústav pre polyméry:

 • DIN EN 12 004: C2 F S1 

 

 

Licencia:

 • EMICODE podľa GEV: EC1PLUS 

Kalkulačka spotreby

Upozornenie: Všetky vypočítané hodnoty sú približné a sú závislé od sklonu zubu hladidla, ako aj rovnosti povrchu.

cca 1,3 kg/m² pri hrúbke 1 mm

Pokyny na spracovanie