Produkt listy

Popis výrobku

Biely samonivelačný rýchlotvrdnúci cementový liaty tmel  na báze alfa-polohydrátu s možnosťou prečerpávania na vyrovnávanie sadrových, vápenno-sulfátových poterov (anhydrytových a anhydrytových liatych poterov) a suchých podkladov, ako aj  vytváranie rovných, hladkých podkladov pre následné pokladanie podlahovými krytinami každého druhu, ako napr. keramické dlaždice, opracovaný kameň, textilné a elastické krytiny. Mimoriadne vhodný pre liate asfaltové potery.

Vhodný na podlahové kúrenie. Optimálne vlastnosti pokladania vďaka superplasticizéru (vysoko výkonný skvapalňovač).

 • hrúbka vrstvy: 1 - 30 mm, od 10 mm je možné primiešanie piesku, napr. veľkosť zrna 0 - 2 mm
 • na podlahy, použitie v interiéroch
 • ideálne pre vápenno-sulfátové a sadrové podklady, ako aj pre liate asfaltové potery
 • rýchloschnúci
 • pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
 • pevnosť v ťahu ohybom po 28 dňoch: cca 7 N/mm²
 • dlhý čas na spracovanie: cca 40 minút
 • pochôdznosť: po cca 3 hodinách
 • možnosť prečerpávania
 • bez zmršťovania
 • vhodný izolačný okrajový pás Sopro Randdämmstreifen RDS 960
 • DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OM PH
Papierové vrece 25 kg 25 kg 1.000 kg

Testovacie certifikáty

Licencia

 • EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Spotreba

cca 1,5 kg/m² na 1 mm  hrúbky vrstvy