Produkt listy

Popis výrobku

Samonivelačná, čerpateľná, rýchlo tvrdnúca, cementová univerzálna poterová hmota s optimálnou roztierateľnosťou. Na vyrovnávanie minerálnych podkladov a na vytvorenie rovných, hladkých podkladov bez odsadenia v tenkých vrstvách. Na následné kladenie podlahových krytín všetkých druhov, ako sú keramické obklady, dlažby z opracovaného kameňa, textilné a elastické krytiny a parkety. Vhodná na zaťaženia stoličkami na kolieskach a na podlahové kúrenie. Veľmi dobré vlastnosti spracovania a pevnej malty vďaka technológii Mikrodur® . Optimálna roztierateľnosť vďaka superplastifikátoru (výkonná stekuťovacia prísada). 

 • Hrúbka vrstvy: 2 – 150 mm* 
 • Interiér, podlahy 
 • Rýchloschnúca 
 • Doba reaktivácie: cca 25 minút 
 • Bez trhlín a napätia
 • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 35 N/mm² 
 • Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 9 N/mm²
 • Mimoriadne vhodná na vykurovanie tenkých vrstiev 
 • Dlhá doba spracovateľnosti: 30 – 40 minút 
 • Pochôdznosť/možnosť kladenia keramiky: po 2 –3 hodinách 
 • Rovnomerne hladká pre následné kladenie podlahovej krytiny 
 • Optimálna tepelná vodivosť po 28 dňoch: 1,1 W/mk 
 • Čerpateľná
 • Dostupná je aj vhodná izolačná páska Sopro na okraje 
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OJ VB
Papierové vrece 25 kg          24ks         600 kg

Testovacie certifikáty

Lizenz:

 • EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Spotreba

cca 1,5 kg/m² na1 mm vrstvu