Produkt listy

Popis výrobku

Samonivelačná, čerpateľná, rýchlo tvrdnúca, cementová tekutá poterová hmota na vytvorenie hladkých plôch bez nánosov na následné obkladacie práce akéhokoľvek druhu. Vhodná na podlahové kúrenie.

 • Hrúbka vrstvy: 3 - 25 mm
 • Interiér, podlahy
 • Rýchle schnutie a pripravenosť na kladenie dlažby pri stavbách s pevne staNOVÉným termínom ukončenia
 • Pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
 • Pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 6 N/mm²
 • Vhodná na vykurovanie tenkých vrstiev
 • Doba spracovateľnosti: 30 -40 minút
 • Pochôdznosť: po 2 -3 hodinách
 • Dostupná je aj vhodná izolačná páska Sopro na okraje
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

   

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania 
  OJ      VB
Papierové vrece 25 kg   42 kg     1.050 kg

Testovacie certifikáty

Licencia

 • EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Spotreba

cca 1,5 kg/m² pri hrúbke 1 mm