Produkt listy

Popis výrobku

Cementová pevná rýchlotvrdnúca šedá omietková a tmeliaca malta, armovaná vláknami podľa normy EN 998 1, tabuľka 1, trieda pevnosti CS IV na omietanie, vyhladzovanie a opravy plôch podlahy, stien a stropov z betónu, muriva z pemzy, tehál, vápencových tehál, ako aj zmiešaného muriva. Obzvlášť ako vyrovnávacia omietka a spádová stierka pri stavbe plavární a bazénov. Zodpovedá Vestníku Centrálneho zväzu nemeckého staviteľstva ZDB „Stavby plavární – upozornenia pre plánovanie a realizácie keramických obkladov pri stavbe plavární“.

 • hrúbka vrstvy: 3 - 30 mm
 • PCC malta bez prímesi vápenného hydrátu
 • na podlahy, steny a stropy
 • použitie v interiéri a exteriéri
 • oblasť trvalo pod vodou
 • pevnosť v tlaku ≥ 20 N/mm²
 • čas na spracovanie: cca 20 minút
 • veľmi dobrá schopnosť modelovania
 • zrelosť na pokladanie: keramikou po cca 4 hodinách
 • nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  príloha XVII
 • DGNB: maximálny stupeň kvality 4, riadok 8

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OM PH
Papierové vrece 25 kg 25 kg 1.050 kg

Testovacie certifikáty

Licencia:

 • EMICODE podľa GEV: EC1 R veľmi nízke emisie

Spotreba

cca 1,5 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy