Produkt listy

Popis výrobku

Cementová, svetlá, rýchlo tvrdnúca, univerzálne použiteľná, odolná stierková malta na vyhladzovanie a opravu podláh a stien z betónu, omietky, murivo a dlážky. Používa sa najmä ako vyrovnávacia omietka a spádovací tmel vo vlhkých a mokrých priestoroch alebo na balkónoch, terasách a schodištiach.

  • Hrúbka vrstvy: 2 - 30 mm
  • Podlahy, steny
  • Interiér a exteriér
  • S obsahom trasu
  • Doba spracovateľnosti: cca 45 minút
  • Pochôdznosť: po cca 6 hodinách
  • Pripravená na kladenie keramiky: po cca 12 hodinách
  • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
  • Atesty:
  • Bundesanstalt für Lebensmitteluntersuchung und -forschung (štátny ústav kontroly a výskumu potravín), Viedeň, podľa normy ÖNORM B 5014 / T.1 a§ 30 zák. o potravinách (UZ 21848 / 94)

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania              
              OJ VB
Papierové vrece 25 kg              24ks             600 kg

Spotreba

cca 1,5 kg/m² pri hrúbke 1 mm

Referencie