Informácie

Popis výrobku

Cementové, biele flexibilné lepidlo, C2 TE S1 podľa normy EN 12004, s vysokým zošľachtením plastom na prípravu a kladenie keramických obkladov a dlaždíc, ako aj obkladačiek z opracovaného kameňa. Ideálne na kladenie a škárovanie sklenej mozaiky, zošľachtené flexibilnou disperziou Sopro aj na kladenie sklenej mozaiky v mokrom prostredí a pod vodou. Mimoriadne vhodné na jemnú kameninu, na plavárňach a pri nástenných a podlahových kúreniach. Vhodné na kompozitné izolácie. Pridaním flexibilnej disperzii Sopro môžete zvýšiť deformáciu (> 5 mm).

  • Interiér a exteriér, steny a podlahy 
  • C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm²
  •  T: vysoká odolnosť vďaka spevneniu vláknami 
  • E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút
  • S1: Ohybnosť ≥ 2,5 mm 
  • Biele flexibilné lepidlo na svetlé a translucentné dlažby 
  • Mimoriadne vhodné na sklenú mozaiku
  • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII1 ks

 

 

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Balenie PJ VB
Papierove vrece 25 kg 600 kg 600 kg
Vrecko 5 kg 5 kg 1.000 kg

Testovacie certifikáty

Technická univerzita Mníchov:

  • DIN EN 12 004: C2 TE S1

 

Licencia :

  • cca 1,1 kg/m² pri hrúbke 1 mm cca 1,1 kg/m² pri hrúbke 1 mm

Kalkulačka spotreby

Upozornenie: Všetky vypočítané hodnoty sú približné a sú závislé od sklonu zubu hladidla, ako aj rovnosti povrchu.

cca 1,1 kg/m² pri hrúbke 1 mm