Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Dvojzložkové, cementové, rýchlo tvrdnúce, vysoko flexibilné, odolné lepidlo na obkladačky, C2 FT S2 podľa normy EN 12004. Na prípravu a kladenie kameniva, jemného kameniva, betónových dlaždíc a dlaždíc z opracovaného kameňa. Na čerstvých betónových podkladoch a čerstvých nevyhrievaných cementových poteroch (obkladačky a dlaždice s dĺžkou hrany ≤ 60cm) 1), ako aj podlahovom kúrení vďaka účinku matice malty znižujúcemu napätie. Mimoriadne vhodné na aplikáciu v exteriéri, napr. na balkónoch a terasách a pri zvýšených požiadavkách na flexibilitu maltového systému. Na fasády, schody a plavárne. Veľmi vysoká odolnosť voči zmydelňovaniu a flexibilita. Vysoká a trvalá mrazuvzdornosť vďaka veľmi nízkej absorpcii vody. 

 • Interiér a exteriér, steny a podlahy
 • C2: Adhézna pevnosť ≥1,0 N/mm² 
 • F: rýchla adhézna pevnosť ≥0,5 N/mm² po 6 hodinách
 • T: vysoká odolnosť vďaka spevneniu vláknami 
 • S2: Ohybnosť ≥5 mm 
 • Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 3 hodinách 
 • Spĺňa požiadavky na kvalitu pokladacej malty v zmysle informačného hárku „Keramika na fasády“ SPV (švajčiarska organizácia Schweizerischer Plattenverband)
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha VXII

Spôsob dodania & objednávkové čísla

  Forma dodaniaOJ PG
Papierové vrece 25 kg 1 ks 1.000 kg
Kanister 7 kg 1 ks 510 kg
Papierové vrece + kanister 32 kg

Testovacie certifikáty

Kiwa GmbH Polymer Ústav pre polyméry

 • DIN EN 12 004: C2 FTE S2

   

Kalkulačka spotreby

Upozornenie: Všetky vypočítané hodnoty sú približné a sú závislé od sklonu zubu hladidla, ako aj rovnosti povrchu.

cca 1,5 kg/m² pri hrúbke 1 mm