Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Dvojzložkové cementové rýchlotvrdnúce vysoko flexibilnévodotesné lepidlo pre tekuté lôžko (skúška podľa PG-AIV-F), C2 EF S2 podľa EN 12 004, na mimoriadne bezpečné pokladanie platní z jemnej kameniny, betónu, ako aj opracovaného kameňa. Na nevyzretých, nevykurovaných cementových poteroch (dlaždice a platne s dĺžkou hrany ≤ 60 cm)*, ako aj na podlahovom kúrení s odbúravaním pnutia vďaka matrici malty. Na kompozitné izolácie. Ideálne pre balkóny a terasy v chladnejšom ročnom období. Veľmi vysoká odolnosť voči saponifikácii a flexibilita vďaka liatym polymérom schopným redisperzie. Vysoké a trvalé zabezpečenie pred mrazom vďaka veľmi nízkej absorpcii vody a nepriepustnosti vody. Na bezpečnejšie pokladanie veľkoformátovej jemnej kameniny do veľkosti platní 1 m²  a na vápenno-sulfátové potery, ošetrené neriedeným základným náterom Sopro.

 • použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
 • C2: prídržnosť ≥ 1,0 N/mm²
 • E: s predĺženou dobou zavädnutia ≥ 30 minút
 • F: prvotná prídržnosť ≥ 0,5 N/mm² po 6 hodinách
  Sopro megaFlex S2 turbo už po 2 hodinách  0,5 N/mm²; už po 3 hodinách 1,0 N/mm²
 • S2: ohyb ≥ 5 mm
 • pri +5 °C už po 6 h odolné voči zaťaženiu cyklom zmrazovania a rozmrazovania, prídržnosť ≥ 0,5 N/mm²; po 10 h prídržnosť  ≥ 1,0 N/mm²
 • pochôdzne a škárovateľné: po cca 3 hodinách 
 • systém lepidla neprepúšťajúci vodu
 • nízky obsah chromitanov Vyhláška (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

1) Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

* Dodržiavajte, prosím, technické informácie o produkte.

Spôsob dodania & objednávkové čísla

  Forma dodaniaOM PH
Papierové vrece 25 kg 25 kg 1.000 kg
Kanister 8,25 kg 8,25 kg 495 kg
Papierové vrece + kanister 33,25 kg33,25 kg

Testovacie certifikáty

Technická univerzita Mníchov:

 • DIN EN 12 004: C2 EF S2
 • prídržnosť ≥ 1 N/mm² pri +23 °C už po 3 hodinách, pri +10 °C už po 6 h, pri +5 °C už po 10 h
 • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom systéme so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi
 • Skúšobná správa: nepriepustnosť vody podľa PG-AIV-F po 5 hodinách
 • Skúšobná správa: Sopro MEG 666 v spojení so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823 a Sopro GD 749 spĺňa požiadavky normy EN 14 891, aj prídržnosti po uložení v chlórovanej vode

Kalkulačka spotreby

Upozornenie: Všetky vypočítané hodnoty sú približné a sú závislé od sklonu zubu hladidla, ako aj rovnosti povrchu.

cca 1,6 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy