Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Dvojzložková, cementová, vysoko flexibilná, vodotesná (testovaná podľa PG-AIV-F) malta na tekuté lôžko, C2 E S2 podľa normy EN 12004, na mimoriadne bezpečné kladenie dlažby z jemného kameniva, betónu a opracovaného kameňa. Na čerstvých, nevyhrievaných cementových poteroch (obkladačky a dlaždice s dĺžkou hrany ≤ 60cm) 1), ako aj podlahovom kúrení vďaka účinku matice malty znižujúcemu napätie. Ideálna na balkóny a terasy. Veľmi vysoká odolnosť voči zmydelňovaniu a flexibilita. Vysoká a trvalá mrazuvzdornosť vďaka veľmi nízkej absorpcii vody a vodotesnosti. V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí. 

 • Interiér a exteriér, podlahy 
 • C2: Adhézna pevnosť ≥ 1,0 N/mm² 
 • E: dlhá doba lepivosti ≥ 30 minút 
 • S2: Ohybnosť ≥ 5 mm 
 • Pochôdznosť a škárovateľnosť: po cca 12 hodinách 
 • Vodotesný maltový systém
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

1) Poraďte sa s odborníkom na aplikáciu.

Spôsob dodania & objednávkové čísla

  Forma dodaniaOJ PG
Papierové vrece 25 kg 25 kg 1.000 kg
Kanister 8,25 kg 8,5 kg 510 kg
Papierové vrece + kanister 33,25 kg

Testovacie certifikáty

 • DIN EN 12 004: C2 E S2
 • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG-AIV v kompozitnom systéme so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi
 • Skúšobná správa: nepriepustnosť vody podľa PG-AIV-F po 5 hodinách
 • Skúšobná správa: Sopro MEG 666 v spojení so Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823 a Sopro GD 749 spĺňa požiadavky EN 14 891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovej vode.

Kalkulačka spotreby

Upozornenie: Všetky vypočítané hodnoty sú približné a sú závislé od sklonu zubu hladidla, ako aj rovnosti povrchu.

cca 1,6 kg/m² pri hrúbke 1 mm