Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Cementová, flexibilná, malta na stredné lôžko s obsahom trasu, C2 TE v súlade s normou EN 12004, na hrúbku maltového lôžka 5 –20 mm. Na prípravu a kladenie obkladačiek a dlaždíc, cotto, opracovaného kameňa, umelého kameňa a jemného kameniva. Mimoriadne vhodná na veľkoformátové dlažby, kladenie na staré obkladačky a na podlahové kúrenie. S pravým trasom na zníženie rizika zmeny farby a eflorescencie. 

  • Interiér a exteriér, steny a podlahy
  • S vysokým pretvorením 
  • Na vyškárovanie nerovností do 20 mm 
  • Jednoduchá aplikácia
  • Hrúbka vrstvy 5 –20 mm
  • Pochôdznosť: po cca 1 dni
  • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
* Spĺňa požiadavky v súlade s normou EN 12004 s použitím ozubenia s 10 zubmi.

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Balenie PJ VB
Papierove vrece 25 kg 600 kg 600 kg

Testovacie certifikáty

Technická univerzita Graz:

  • S odkazom na normu  EN 12004: C2 TE*

Spotreba

cca 1,4 kg/m² na 1 mm hrúbky vrstvy