Produkt listy

Popis výrobku

Rýchlo tuhnúca, dvojzložková, flexibilná, cementová vysoko výkonná izolačná emulzia na vytvorenie izolácií premosťujúcich trhliny. V mokrých priestoroch, na balkónoch a terasách, ako aj na plavárňach. Na izoláciu stavieb a vnútornú povrchovú úpravu nádrží na úžitkovú vodu. Veľmi nízka spotreba. Ľahká, krémová konzistencia. Vhodná ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou namáhania do W62) podľa normy ÖNORM B 3407. 

 • Interiér a exteriér, steny a podlahy 
 • Rýchlo tuhnúca (cca 2 hodiny na jednu vrstvu) 
 • Odolná voči dažďu už po cca 2 hodinách
 • Odolná voči tlakovej vode 3 bar už po cca 6 hodinách 
 • Už po cca 6 hodinách premosťuje trhliny 
 • Veľmi nízka spotreba
 • Aj v zimných mesiacoch 
 • Vysoko flexibilná
 • Prepúšťa vodnú paru  Dá sa na ňu použiť valček, špachtľa, naniesť maľovka, je striekateľná  Otestovaná flexibilita za chladu až do -20 °C: Trieda CM02P podľa normy EN 14891 
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
 • DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

1) Len prášková zložka A.

2) použiteľná s obmedzením v oblasti W5 pri zvýšenom pôsobení chemikálií (napr. závodná kuchyňa)

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Balenie PJ VB
Papierové vrece 10 kg 10 kg 600 kg
Kanister 10 kg 10 kg 600 kg
Papierové vrece + kanister 20 kg
Vrecko 4,5 kg 4,5 kg 900 kg
Kanister 4,5 kg 4,5 kg 405 kg
Vrece + kanister 9 kg
Kombinované balenie 20 kg 20 kg 360 kg

Testovacie certifikáty

Technická univerzita Mníchov:

 • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii so Sopro FF 450, Sopro’s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, Sopro MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro FKM XL 444, Sopro FKM 600, Sopro MG 679, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníka ZDB v kombinácii s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro
 • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG MDS na použitie ako minerálna izolačná hmota pre izolácie stavieb podľa Zoznamu stavebných pravidiel A časť 2, por.č. 2.49
 • Skúšobná správa: Sopro TDS 823 v spojení s príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro a Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa EN 14 891, aj požiadavky na prídržnosť po uložení v chlórovanej vode a premostenia trhlín pri nízkych teplotách (skúška pri  5 °C)

 

Licencia:

 • EMICODE podľa GEV: EC1PLUS R veľmi nízke emisiePLUS

Kalkulačka spotreby

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.