Produkt listy

Popis výrobku

Reaktívna, odolná, jednozložková izolačná emulzia (MDS) na výrobu flexibilných kompozitných izolácií prekrývajúcich trhliny. Na izoláciu spŕch, práčovní, toaliet, bazénov, balkónov, terás. Na lepenie a fixáciu tesniacich pásov Sopro AEB® na všetkých bežných podkladoch a na vodotesné lepenie prekrytí tesniacich pások, tesniacich manžiet a ďalších tvaroviek. Vhodná ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou namáhania do W61) podľa normy ÖNORM B 3407.

● Interiér a exteriér, steny a podlahy
Reaktívne vysušenie medzi páskami a tvarovkami
● Stabilná, veľmi krémová konzistencia pri spracovaní
● Dlhá doba spracovateľnosti( cca 40 minút)
● Rýchle vysušenie (každá vrstva 2–3 hodiny)
● Veľmi nízka spotreba, odolná voči zmršťovaniu

● Vhodná na lepenie tesniacich pásov Sopro AEB®
● Vhodná na lepenie tesniacich pások a tvaroviek Sopro
● Otestovaná flexibilita za chladu až do -5 °C
● S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

1) použiteľná s obmedzením v oblasti W5 pri zvýšenom pôsobení chemikálií (napr. závodná kuchyňa)

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodonia                        OJ                            VB

Vrece 20 kg                             1ks                           480kg
Vrece 10 kg                             1ks                           700kg

Sáčok 2 kg                              1ks                            800kg

Testovacie certifikáty

Technická univerzita Mníchov:

  • Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii so Sopro FF 450, Sopro’s No. 1 400, Sopro’s No. 1 404, Sopro’s No. 1 996, Sopro’s No. 1 997, Sopro MFK 446, Sopro VF HF 420, Sopro VF XL 413, Sopro MEG 666, Sopro MEG 665, Sopro FKM® XL 444, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníku ZDB v kombinácii s príslušnými flexibilnými  lepidlami Sopro
  • Skúšobná správa: Sopro DSF® 623 v spojení s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro a Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa normy EN 14891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovanej vode 
    Art

Kalkulačka spotreby

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.