Produkt listy

Popis výrobku

Jednozložková, flexibilná, cementová izolačná emulzia na vytvorenie vodotesných kompozitných izolácií premosťujúcich trhliny. Možnosť použitia ako kompozitná izolácia na balkóny, terasy, sprchy, práčovne a WC pri následných obkladacích prácach; na vnútrostrannú povrchovú úpravu nádrží na úžitkovú vodu do 4 m vodného stĺpca. Vhodná ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou namáhania do W61) podľa normy ÖNORM B 3407. 

  • Doba spracovateľnosti: cca 2 hodiny 
  • Doba schnutia: cca 4 hodiny na jednu vrstvu
  • Interiér a exteriér l Steny a podlahy 
  • Aj na nádrže na úžitkovú vodu 
  • Prepúšťa vodnú paru 
  • Dá sa na ňu použiť valček, špachtľa, naniesť maľovka, je striekateľná 
  • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII 

     

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania
         OJ
     VB
 Papierové vrece 20 kg       1ks      480 kg
 Papierové vrece 10 kg       1ks     700 kg

Testovacie certifikáty

PG-AIV-F: Všeobecné osvedčenie o skúške stavebného úradu (abP) pre tesniace systémy v kombinácii
s obkladmi a doskami na hydroizoláciu budov v kombinácii s: Tesniacimi páskami:
AEB 148, AEB 1176, DB 438, DBF 638; Tesniace rohy: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015;
Tesniace manžety: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 645, DWF 089,
DMB 091; Lepenie na tupo: RMK 818, MKS 819, WB 588, TDS 823;
Lepidlo na dlaždice: Sopro č. 1 400, Sopro č. 1 403, Sopro č. 1 404, Sopro č. 1 996,
Sopro č. 1 997, FKM XL 444, FKM 600, VF 419, VF XL 413, VF HF , MEG 665, MEG 666, MEG 667,
MG 669, MG 679, FF 450, FF 451, M&M 446, SC 810; Ostatné: WBD 811, WDE 812, WDM 813 a ďalšie
komponenty Sopro. EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Kalkulačka spotreby

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.

Referencie