Produkt listy

Popis výrobku

Dvojzložková, flexibilná, cementová izolačná emulzia spevnená vláknami. Vhodná na kompozitnú izoláciu balkónov, terás, spŕch, práčovní, WC, bazénov. Na izoláciu starých, pevných, nosných dlažieb z dlaždíc na balkónoch a terasách (dlaždica na dlaždicu). Na vnútornú povrchovú úpravu nádrží na úžitkovú vodu do hĺbky vody 6 m. Vhodná ako kompozitná izolácia pri namáhaní vplyvom vlhkosti s triedou namáhania do W61) podľa normy ÖNORM B 3407. V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí.

 •  Interiér a exteriér, steny a podlahy
 • Prepúšťajúca vodnú paru
 • Spevnená vláknami
 • Dá sa na ňu použiť valček, špachtľa, naniesť maľovka, je striekateľná
 • Otestovaná flexibilita za chladu až do -20 °C: Trieda CM02P podľa normy EN 14891
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII
  1) Pri preprave a skladovaní chrániť pred mrazom.

  Spôsob dodania & objednávkové čísla

  Forma dodania OJ VB
  Zložka A Papierové vrece 24 kg 24 kg 960 kg
  Zložka B Kanister 8 kg 8 kg 480 kg
  Zložka A+B Papierové vrece + kanister 32 kg 32 kg

  Testovacie certifikáty

  Technická univerzita Mníchov:

  • Všeobecné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV F v kombinácii so Sopro FF 450, Sopro’s No. 1 400, Sopro‘s No. 1 404, Sopro FKM XL 444, Sopro VF XL 413, Sopro GD 749 a ďalšími komponentmi Sopro. Podľa Vestníku ZDB v kombinácii s príslušnými flexibilnými  lepidlami Sopro.
  • Skúšobná správa: Sopro DSF 423 v spojení s príslušnými flexibilnými lepidlami Sopro a Sopro GD 749 spĺňa požiadavky podľa normy EN 14891, aj požiadavky prídržnosti  po uložení v chlórovanej vode a požiadavky premostenia trhlín pri nízkych teplotách (skúška pri  5 °C)


  Dostupné aj so schválením pre lode:

  • Prosíme o bezpodmienečné dodržiavanie informácií uvedených na stranách 148 -149!

  Kalkulačka spotreby

  Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.