Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Základný náter zo syntetickej živice bez obsahu rozpúšťadiel, s vysokou koncentráciou, rýchloschnúci, na silno a rozdielne savé podklady. Na predbežnú úpravu cementových poterov, poterov zo síranu vápenatého, suchých poterov, sadrokartónových dosiek a sadrových vláknitých dosiek, vápenato-cementových omietok a sadrových omietok. Na následné nanášanie minerálnych lepidiel, tmelov a kompozitné hydroizolácie. V závislosti od spôsobu použitia sa môže riediť vodou. Pri sadrových podkladoch používajte neriedený. 

 • Interiér a exteriér, steny a podlahy 
 • Pripravený na kladenie dlažby: po cca 10 minútach pri +23 °C 1) 
 • Vhodný na nástenné a podlahové kúrenie l Bez obsahu rozpúšťadiel 
 • GISCODE D1 
 • DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8
1 ) Na sadrových podkladoch a podkladoch zo síranu vápenatého po cca 12 hodinách.

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania          
OJ    VB
Kanister 25 kg 25 kg     600 kg
Kanister 10 kg 10 kg 600 kg
Kanister 5 kg 5 kg 450 kg
Fľaša 1 kg
(12 ks v kartóne)
12 kg 384 kg

Testovacie certifikáty

Technická univerzita Mníchov:

 • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG AIV ako systémová skúška v kombinácii so Sopro DSF® 423/523/623, Sopro TDS 823, Sopro FDF 525/527 a príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro, ako aj ďalšími komponentmi Sopro
 • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) podľa PG MDS v kombinácii so Sopro TDS 823 a Sopro ZR 618
 • Skúšobná správa: Sopro GD 749 v spojení so Sopro DSF® 423/523/623, Sopro TDS 823 a príslušnými lepidlami na dlaždice Sopro spĺňa požiadavky podľa normy EN 14 891, aj požiadavky prídržnosti po uložení v chlórovanej vode

   

Európske technické osvedčenie:

 • Systémová zložka ETA č. 13/0154 podľa ETAG 022 T.2

   

Licencia:

 • EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS

Spotreba

0,1 – 0,2 kg/m² neriedené

Referencie