Produkt listy

Popis výrobku

Jednozložková, adhézna a kontaktná emulzia s obsahom trasu, s modifikovaným plastom na kladenie keramických obkladačiek a dlaždíc, umelého a opracovaného kameňa, ako aj dlažbových kameňov.

 • Interiér a exteriér, podlahy
 • Bezpečná adhéznosť pri pokladacích prácach
 • Ako adhézne premostenie k minerálnym, cementovým základovým maltám a k minerálnym,cementovým podkladom 
 • Ako adhézne premostenie na minerálne, cementové kompozitné potery 
 • Ako adhézne premostenie v spojení s drenážnou maltou Sopro a minerálnymi, cementovými monozrnnými potermi vytvorenými zákazníkom 
 • Ako adhézne premostenie pre cementovú maltu Sopro s obsahom trasu 
 • Vhodné aj na podlahové kúrenie 
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OJ VB
Papierové vrece 25 kg 1 ks 1.000 kg

Testovacie certifikáty

 • Osvedčenie o skúške: číslo testu: 7885/1/96; 7885/2/96: 
  Prídržnosť dlaždíc a dosiek s nízkou nasiakavosťou pomocou Sopro HSF 748

Spotreba

1,0 – 1,5 kg/m² pri púdrovej metóde 1,5 – 2,0 kg/m² pri ílovej metóde