Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Svetlosivý špeciálny základný náter bez obsahu rozpúšťadiel, modifikovaný kremičitým pieskom na báze polymérovej disperzie na vytvorenie adhéznych premostení na hutných, hladkých a nesavých podkladoch pri následnom škárovaní a pokladaní. Mimoriadne vhodný na kladenie na existujúce keramické obklady. Ako základný náter na zvýšenie priľnavosti na drevo, dlážky z liateho asfaltu a magnezitu a pri starých, zatvrdnutých zvyškoch lepidla, lakoch a PVC krytinách. V systéme schválené na použitie pri stavbe lodí.


● Interiér a exteriér, steny a podlahy
Vysoká výdatnosť
● Doba sušenia: 1-2 hodiny
● Vhodný na nástenné a podlahové kúrenie
Bez obsahu vody a rozpúšťadiel
● GISCODE D1
DGNB: Najvyšší stupeň kvality 4, riadok 8

     

1) Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OJ VB
Vedro 10 kg 1 ks    640 kg
Vedro 5 kg 1ks 400 kg
Dóza (10 ks v kartóne) 1 kg    10 ks 270 kg

Testovacie certifikáty

Licencia:

 

BG Verkehr: Schválenie pre stavbu lodí ako systémový komponent s FKM XL 444 a FEP (steny a podlahy)
BG Verkehr: Schválenie pre stavbu lodí ako systémový komponent s FAS 551, FKM XL 444 a TF + (podlaha)
EMICODE podľa GEV: EC1PLUS veľmi nízke emisiePLUS


Spotreba

cca 150 g/m²