Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Disperzia zo syntetickej živice ako adhézne premostenie na minerálne omietky a poterové hmoty (napr. Sopro FS 15® plus). Na spôsob spracovania „čerstvé na čerstvé“. Na zošľachtenie malty, poterov a emulzií.

  • Interiér a exteriér, podlahy
  • Jednoduchá aplikácia
  • Vysoká adhézna schopnosť
  • Zabraňuje tvorbe bublín v poterovej hmote
  • GISCODE D1
1) Pri preprave a skladovaní chráňte pred mrazom.

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OJ VB
Kanister 10 kg 10 kg 600 kg
Kanister 5 kg 5 kg 450 kg
Fľaša 1 kg
(12 ks v kartóne)
12 kg 384 kg

Spotreba

100–200 g/m² ako prvotný náter (zriedený)