Produkt listy

Popis výrobku

Cementová náhrada betónu s pridaním vlákien na reprofiláciu a veľkoplošné nanášanie na betónové podklady. Odskúšaná podľa normy EN 1504 – „Produkty a systémy na ochranu a renováciu nosných konštrukcií z betónu“ ako aj podľa ZTV ING a smerníc na renováciu DAfStb. Veľmi pevná reprofilačná malta. Nanesie sa stierkou do čerstvého adhézneho premostenia zo Sopro Repadur MH a dá sa dobre vyhladiť.

  • jednozložková
  • použitie v interiéri a exteriéri
  • hrúbka vrstvy 10 - 50 mm
  • minerálna
  • zosilnená vláknami
  • nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  príloha XVII

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OM PH
Papierové vrece 25 kg 25 kg 1.000 kg
Vrecko 5 kg 5 kg 1.000 kg

Testovacie certifikáty

Ústav pre polyméry:

  • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v systéme Sopro PCC so Sopro Repadur KS, Sopro Repadur MH a Sopro Repadur 5

Spotreba

cca 2,0 kg/m2  na 1 mm hrúbky vrstvy