Produkt listy

Popis výrobku

Cementové adhézne premostenie malty na následnú náhradu betónu so Sopro Repadur 50 v priebehu opatrení renovácie betónu. Odskúšané podľa normy EN 1504 – „Produkty a systémy na ochranu a renováciu nosných konštrukcií z betónu“, ako aj podľa ZTV ING a smerníc na renováciu DAfStb. Pre maximálnu kontaktnú priľnavosť následne nanášanej reprofilačnej malty Sopro Repadur 50.

  • jednozložková
  • použitie v interiéri a exteriéri
  • na ľahké vytváranie kompozitných obkladov na betónových podkladoch
  • na ľahšie spracovanie a zlepšenie priľnavosti reprofilačnej malty
  • nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,) príloha XVII

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OM PH
Papierové vrece 25 kg 25 kg 1.000 kg
Vrecko 5 kg 5 kg 1.000 kg

Testovacie certifikáty

Ústav pre polyméry:

  • Všeobecné skúšobné osvedčenie stavebného dozoru (abP) v systéme Sopro PCC so Sopro Repadur KS , Sopro Repadur 50 a Sopro Repadur 5

Spotreba

cca 1,65 kg/m2  na 1 mm  hrúbky vrstvy