Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Suchá hotová zmes synteticky zušlachtená na mimoriadne úspornú výrobu rýchlo tvrdnúcich cementových poterov s možnosťou skorého kladenia dlažby. Dosahuje triedu akosti CT-C35-F5 podľa normy EN 13813 po 7 dňoch, triedu akosti CT-C40-F6 po 28 dňoch. Nie je potrebné pridávať piesok. Vhodná na vyhrievané potery, kompozitné potery, plávajúce podlahy a potery na deliacej vrstve. Najmä na časovo úsporné alebo termínované práce. Vhodná aj ako malta na koly v plote.

 • Interiér a exteriér, podlahy 
 • Pripravené na pokladanie dlažby: po cca 24 hodinách sa dajú klásť obkladačky, pri veľmi tesných obkladoch ako linoleum, PVC a pod. alebo pri drevených obkladoch a parketách pri zvyškovej vlhkosti ≤ 2,0 CM-% (bez vyhrievania). 
 • Nie je potrebné pridávať piesok 
 • Doba spracovateľnosti: 40 – 60 minút 
 • Pochôdznosť: po cca 12 hodinách 
 • Vysoká ochrana pred spätným prevlhnutím 
 • Hrúbka vrstvy: 12 – 100 mm 
 • Vhodná na podlahové kúrenie
 • Vykurovanie: po 3 dňoch 
 • Vhodná na čerpanie 
 • Zrnitosť: 0 – 4 mm 
 • S nízkym obsahom chrómanu podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OJ  VB
Papierové vrece 25 kg 42ks 1.050 kg
Kartón 5 kg  1ks              660 kg

Spotreba

cca 18 kg/m² na 1 cm hrúbku vrstvy