Produkt listy

Informácie

Popis výrobku

Suchá hotová malta s trasovým cementom na pokladanie obkladov z prírodného kameňa, dlažby a panelov, ako aj dlaždíc  v oblasti exteriéru. Vďaka mimoriadnej krivke zrnitosti sa dosiahne maltové lôžko s vysokou priepustnosťou vody, ktoré má takmer kapilárne účinky. Zabráni sa tak spoľahlivo škodám, spôsobeným vodou, ako napr. vykvetanie a zničenie. Skúšky podľa CT-C25-F4 EN13813 Trass štruktúry pôsobením mrazu, na balkónoch a terasách, schodiskách, podestoch a iných vonkajších plochách. Drenážny účinok sa zvýši zabudovaním drenážnej rohože Sopro Sopro DrainageMatte. Obkladové stavebné materiály sa pokladajú  s použitím hmoty Sopro HaftSchlämme Flex metódou „čerstvé  na čerstvé“. 

  • zrelosť na pokladanie: po cca 3 dňoch
  • použitie na podlahy v interiéri a exteriéri
  • pevnosť v tlaku po 28 dňoch: cca 25 N/mm²
  • pevnosť v ťahu pri ohybe po 28 dňoch: cca 4 N/mm²
  • veľmi vysoká priepustnosť vody
  • veľmi dobré vlastnosti pri spracovaní; možnosť prečerpávania
  • na pokladanie do maltového lôžka od hrúbky vrstvy 2 cm
  • nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006, príloha XVII

     

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OM PH
Papierové vrece 25 kg 1.050 kg 1.050 kg

Spotreba

cca 16 kg/m² na 1 cm hrúbky vrstvy