Produkt listy

Popis výrobku

Práškový aktívny koncentrát pre potery so skorou zrelosťou na pokladanie. Na urýchlenie poterov, vytvorených z portlandského cementu (CEM I), troskoportlandského cementu (CEM II), ako aj vápenného portlandského cementu (CEM II) triedy pevnosti 32,5 alebo 42,5.

  • zrelosť na pokladanie: po 3-5 dní pri následnom pokladaní dlaždíc
  • použitie v interiéri a exteriéri
  • čas na spracovanie: cca 45 minút
  • pochôdznosť: po 6 - 10 hodinách
  • aj pre vyhrievané potery

Spôsob dodania & objednávkové čísla

Forma dodania OM PH
Kartón 10 kg
(8 PE vreciek á 1,25 kg)
10 kg 480 kg

Spotreba

1 PE vrecko á  1,25 kg na 25 kg cementu