Produkt listy

Popis výrobku

Cementová  tesniaca stierka na vytvorenie vodu neprepúšťajúcich náterov proti netlačiacej povrchovej a priesakovej vode  na murive, plochách z betónu a omietky. Pri novostavbách a starých stavbách, pozemných a inžinierskych stavbách, ako aj pre nádrže s úžitkovou vodou do hĺbky vody 5 m.

  • použitie v interiéri a exteriéri
  • nízky obsah chromitanov podľa Vyhlášky (ES) č. 1907/2006,  príloha XVII

Spôsob dodania & objednávkové čísla

 

Forma dodania OM
PH
Kartón 5 kg 5 kg 660 kg

Kalkulačka spotreby

Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.