Impressum

Ponudnik

Sopro Bauchemie GmbH
Lagerstraße 7
4481 Asten

Telefon: +43 7224 67141-0 
Faks : +43 7224 67181
E-pošta: marketing@sopro.at

Direktor

Thomas Salat, MBA

Sodni register Steyr FN 54676 g
DVR-Nr.: 0 574 180
Bonus Hohlsystem Partnernr. 2599
UID: ATU 28756502
EORI: ATEOS1000005602

Avtorske pravice

© Copyright 2017 Sopro Bauchemie GmbH, Asten, Avstrija. Vse pravice pridržane. Vsa besedila, slike, risbe, zvočni zapisi, animacije in video posnetki ter njihova oblika temeljijo na avtorskih pravicah in drugih zakonih za zaščito intelektualne lastnine.

Znamke

V kolikor ni navedeno drugače, so vse znamke, ki jih vsebuje spletna stran Sopro Bauchemie, zakonsko zaščitene blagovne znamke.

Jamstva

Vse informacije, ki jih vsebuje spletna stran Sopro Bauchemie GmbH, so podane brez garancije ali jamstva, niti izrecno, niti molče. Čeprav predpostavljamo, da so naše informacije točke, dopuščamo možnost napak ali nepravilnih podatkov.

Povezave na tuje spletne strani

Predmetna spletna stran lahko vsebuje povezave na druge spletne strani. Te povezave olajšajo iskanje spletnih informacij, ne predstavljajo pa nobenega jamstva Sopro Bauchemie GmbH za povezane strani ali za vsebine, storitve ali proizvode, ki jih te strani ponujajo.

Licenca

V kolikor ni navedeno drugače, je Sopro Buachemie GmbH lastnik intelektualne lastnine vsebine in oblike spletne strani Sopro Bauchemie ali z njim povezanih podjetij. S to spletno stranjo ne podeljujemo nobenih licenc za koriščenje intelektualne lastnine Sopro Bauchemie.  

Google Analytics

»Predmetna spletna stran uporablja Google Analytics, t. j. Googlov sistem za spletno analizo (Google Inc.). Google Analytics uporablja tako imenovane piškotke, torej besedilne datoteke, ki se shranjujejo na vašem računalniku in omogočajo analizo vaše uporabe spletne strani. S pomočjo teh piškotkov vzpostavljene informacije o vaših obiskih te spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom), se prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in se tam shranjujejo. Google bo te informacije uporabil za obdelavo podatkov o koriščenju spletne strani in tako sestavil poročila o aktivnostih na spletni strani za imetnike spletnih strani in bo izvajal storitve, ki so povezane z uporabo spletnih strani in uporabe interneta. Google bo te informacije po potrebi tudi posredoval tretjim osebam, v kolikor je to zakonsko določeno in če bodo tretje osebe te podatke po naročilu Googla obdelovali. Google ne bo v nobenem primeru povezoval vašega IP-naslova z drugimi podatki Googla. Nameščanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo v vašem brskalniku; opozarjamo vas, da v tem primeru morda ne boste mogli koristiti te spletne strani v popolnem obsegu. S koriščenjem predmetne spletne strani se strinjate z obdelavo vaših podatkov s strani Googla na prej opisan način in za zgoraj naveden namen.«

 • Izključitev jamstva


  1.
       Vsebina spletne ponudbe

  Avtor ne prevzema nobenega jamstva za aktualnost, pravilnost, popolnost ali kakovost podanih informacij. Jamstveni zahtevki do avtorja, ki se nanašajo na škodo materialne ali nematerialne narave, povzročena z uporabo ali neupoštevanjem navedenih informacij, oziroma z upoštevanjem napačnih ali nepopolnih informacij, so načeloma izključeni, v kolikor s strani avtorja ni podana namerna ali hudo malomarna krivda.
  Naše ponudbe so nezavezujoče. Avtor si pridržuje pravico, da posamezne dele ali celotno ponudbo brez posebne napovedi spremeni, dopolni, zbriše ali da objavljanje začasno ali dokončno ustavi.

  2.     Sklici in povezave
  V primeru posrednih ali neposrednih sklicev na tuje spletne strani (hiperlinki), ki so izven pristojnosti avtorja, jamstvo nastopi izključno v primeru, če je bil avtor seznanjen z vsebino in bi v primeru protizakonitih vsebin bilo preprečitev koriščenja tehnično izvedljivo in dopustno.
  Avtor izrecno izjavlja, da v trenutku vzpostavitve spletne povezave, na povezanih straneh ni bilo zaznati nezakonitih vsebin. Na aktualno in bodočo oblikovanje ter na vsebino ali avtorske pravice povezanih/zalinkanih strani, avtor nima vpliva. Iz tega razloga izrecno zavrača odgovornost za vsebino povezanih/zalinkanih spletnih strani, ki so bile spremenjene po vzpostavitvi povezave. To pravilo velja tudi za vse, v okviru lastne spletne ponudbe vzpostavljenih povezav, in za sklice ter za besedila tujih avtorjev v forumih,  klepetalnicah, seznamih s povezavami, seznamih spletnih naslovov, ki jih je vzpostavil avtor ter za vse druge oblike podatkovnih baz, ki so prosto dostopne in omogočajo pisne prispevke. Za nezakonite, pomanjkljive ali nepopolne vsebine in posebej za škodo, ki bi nastala iz uporabe ali opustitve na ta način ponujenih informacij, odgovarja izključno ponudnik strani, na katero je bila vzpostavljena povezava, in ne oseba, ki je samo vzpostavila povezavo na določeno vsebino.

  3.     Avtorske pravice in pravica do uporabe oznak
  Avtor si prizadeva, da bo v vseh publikacijah upošteval avtorske pravice vseh uporabljenih slik, risb, tonskih zapisov, video posnetkov in besedil, prav tako bo uporabljal svoje lastne slike, risbe, tonske zapise, video posnetke in besedila ali koristil risbe, tonske zapise, video posnetke in besedila, za katere ni potrebna licenca.
  Za vse blagovne znamke ali s strani tretjih oseb zaščitene blagovne znamke, ki se pojavljajo v okviru spletne ponudbe, neomejeno veljajo določila vsakokrat veljavnega prava v zvezi z uporabo oznak in lastninske pravice registriranih lastnikov. Samo iz njihove navedbe ni možno sklepati, da blagovne znamke niso zaščitene s pravicami tretjih oseb.
  Copyright za objavljene in s strani avtorja izdelane objekte, pripada samo avtorju strani. Razmnoževanje ali uporaba teh risb, tonskih zapisov, video posnetkov in besedil v drugih elektronskih ali tiskanih publikacijah brez izrecne privolitve avtorja ni dovoljeno.

  4.     Varovanje podatkov
  V kolikor v okviru spletne ponudbe obstaja možnost vnosa osebnih ali poslovnih podatkov (naslov elektronske pošte, imena, naslovi), je posredovanje teh podatkov s strani uporabnikov izključno prostovoljno. Koriščenje in plačilo ponujenih storitev je dovoljena tudi brez navedbe tovrstnih podatkov oziroma z navedbo anonimnih podatkov ali psevdonima, v kolikor je tehnično možno in dopustno. Uporaba objavljenih kontaktnih podatkov, ki so navedeni v splošnih podatkih ali primerljivih podatkih, kot poštni naslovi, telefonske številke in številke telefaksa ter naslovi elektronske pošte s strani tretjih oseb za pošiljanje informacij, ki niso bile izrecno zahtevane, je prepovedano. Pridržujemo si pravico do pravnih ukrepov proti pošiljateljem tako imenovanih SPAM-mailov v primeru prekrškov v zvezi s to prepovedjo.

  5.     Pravna veljavnost te izključitve jamstva
  Predmetna izključitev jamstva je del internetne ponudbe, s katere je bila vzpostavljena povezava na to stan. V kolikor sestavni deli ali posamezno izrazje v tem besedilo ne bi bilo usklajeno z veljavnimi pravnimi določili, če jim ne bi več ustrezali ali bi bili pomanjkljivi, ostajajo v veljavi preostali deli dokumenta glede njihove vsebine in veljavnosti.