Referensbeskrivning

Renovering och tillbyggnad av simhallen i Åkeshov.

VÅRT ARBETE

  • Putsa alla väggar i bassängerna
  • Avjämna alla bassängbottnar och göra fall mot brunnar på kring ytor med bruk
  • Bygga en barnbassäng av wedimaterial
  • Leverera och montera all utrustning till bassänger såsom linfästen, linor, startpallar och leksaker till barnbassäng
  • Lägga tätskikt på samtliga ytor
  • Plattsätta 2st 25m bassänger, 2st undervisningsbassänger, 1st barnbassäng, kringytor runt bassänger, omklädningsrum och entré golv

Produkter som användes i projektet