• Sopro´s No.1 400

   Flexibel fästmassa

   Cementbaserad flexibel fästmassa med hög vidhäftning för sättning och läggning av keramiska golv- och väggbeläggningar samt missfärgningsresistenta naturstenplattor. Mycket låga kromvärden enligt 2003/53/EC.

  • Sopro No.1 404

   Flexibel fästmassa

   Cementbaserad flexibel snabbhärdandde fästmassa med hög vidhäftning för sättning och läggning av keramiska golv- och väggplattor samt missfärgningsresistenta naturstenplattor.

  • Rapidur® B5

   Snabbcement

   Plastarmerat specialbindemedel för tidsbesparande tillverkning av snabbhärdande och tidigt beläggningsbara cementgolv med stöd av DIN 18 560. Uppnår kvalitetsklass CT-C45-F7 efter 28 dygn*.

  • Sopro BH 869

   Byggharts

   Epoxibaserat 2-komponents byggharts för förbehandling av underlag samt framställning av epoxibruk. För framställning av mycket slitstarka och kemikalieresistenta läggningsbruk på betonggolv. 

  • AEB® rörmanschetter spezial

   Flexibla rörmanschetter, täckt på båda sidorna med specialfiberduk av polypropen och en tänjbar zon av TPE för säker och snabb tätning av rörgenomföringar med de mest olika storlekarna under keramik- och naturstensplattor.

  • AEB® HD Hörnsmanschett inre/yttre

   AEB HD 1162/1163

   Innovativa, kemiskt och mekaniskt starkt belastningsbara hörnmanschetter utan fiberduksbeläggning, för permanent tätning av innerhörn i kombination med Sopro AEB® Tätnings- och frikopplingsfolie HD, under keramiska kakel och plattor samt naturstensplattor.

  • AEB® HD rörmanschetter

   AEB HD 1164/1165

   Innovativ, kemiskt och mekaniskt starkt belastningsbar tätmanschett med flexibel töjningszon, på ena sidan utan fiberduksbeläggning, för en säker tätning av rörgenomföringar med en rördiamter på 10-18 mm, i kombination med Sopro AEB® Tätnings- och frikopplingsfolie HD, under keramiska kakel och plattor samt naturstensplattor.

  • AEB® HD Tättband

   AEB HD 1161

   Innovativ, kemiskt och mekaniskt starkt belastningsbar tätningsremsa utan fiberduksbeläggning, för säker, flexibel och vattenogenomsläpplig täckning av anslutnings- och rörelsefogar i kombination med Sopro AEB® Tätnings- och frikopplingsfolie HD, under keramiska kakel och plattor samt naturstensplattor.