Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Konsthartsbunden och rötbeständig polyesterfiberplatta förstegljudsdämpning och värmeisolering, i kombination medkeramiska beläggningar och naturstensbeläggningar på kritiskaeller deformerbara underlag.

 • Inomhus, vägg och golv
 • I fem olika tjocklekar
 • Frikoppling av kritiska underlag
 • Frikopplingssystem enligt ZDB-/euroFEN-faktabladet
 • Stegljudsdämpning och värmeisolering
 • Förbättrad värmeisolation för dåligt isolerade, flytande undergolv eller
 • kombinationsgolv
 • Låg uppbyggnadshöjd
 • Universellt användbar
 • Värmeledningsförmågan motsvarar grupp 095 för värmeisoleringsmaterial
 • För trafikbelastning med upp till 5 kN/m²
 • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 40, 4 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker
 • för den lokala miljön” (utgåva 2018)
 • Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet
 • Mått: 60 × 100 cm

Leveransformer & Beställningsnummer

Leveransform handelspaket/palett palettvikt
Kartong (10 Plattor) 15 Stk 10 470 kg
Kartong (12 Plattor) 12 Stk 10 353 kg
Kartong (15 Plattor) 10 Stk 10 352 kg
Kartong (30 Plattor) 30 Stk 10 144 kg
Pallvis (med) 1 Stk 80 403 kg
Pallvis (med) 1 Stk 100 465 kg
Pallvis (med) 1 Stk 105 304 kg
Pallvis (med) 1 Stk 200 402 kg
Pallvis (med) 1 Stk 400 200 kg

Myndighetsgodkännanden

 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS