Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Spricktäckande, banformade special-frikopplingsmatta avhögvärdig hårdplast (HDPE) med bakskurna fördjupningar, baksidamed ett bärande fiberduk av polypropen. För kritiska, spruckna ochicke fullständigt härdade underlag, innan kakelsättning ellerbeläggning med natursten. Lämpligt för renovering, sanering ochnybyggnation.

 • Inomhus, vägg och golv
 • För extra säkerhet
 • För kritiska, spruckna och icke fullständigt härdade underlag
 • Frikoppling av kakelbeläggningen från underlaget
 • Neutralisering av spänningar mellan underlaget och kakelbeläggningen
 • Täckning av spänningssprickor i underlaget
 • Tillförlitlig avledning av fukt från underlaget
 • Jämn lastfördelning, även på starkt belastade beläggningsytor
 • Frikopplingssystem enligt ZDB-/euroFEN-faktabladet
 • Bra vidhäftning med Sopro fästmassor
 • Tjocklek: 3,5 mm

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS

Åtgång

1 m²/m²