Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Flexibla rörmanschetter för säker och snabb tätning av rörgenomföringar med de mest olika storle karna under keramik och naturstensplattor.

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Leveransformer & Beställningsnummer

Sopro AEB® Rörmanschett

  • Sopro AEB 825:   100 × 100 mm / Ø 10 – 24 mm
  • Sopro AEB 1025: 130 × 300 mm / Ø 22 – 34 mm
  • Sopro AEB 826:   150 × 150 mm / Ø 32 – 58 mm
  • Sopro AEB 1026: 170 × 170 mm / Ø 58 – 75 mm
  • Sopro AEB 827:   200 × 200 mm / Ø 75 – 112mm
  • Sopro AEB 1027: 250 × 250 mm / Ø 112 – 140mm

Sopro AEB® Rörmanschett (med dubbel håltagning)

  • Sopro AEB 1028: 75 × 120 mm / Ø 10 – 24 mm med dubbel håltagning / CC 40
  • Sopro AEB 1029: 120 × 170 mm / Ø 18 – 34 mm med dubbel håltagning / CC 40

Myndighetsgodkännanden

ETAG Europeiskt tekniskt godkännande ETZ:

ETA-nr 18/1003 enligt ETAG 022 del 2; reaktion vid brandpåverkan: E/Efl. I kombination med:

Tätremsor: AEB 816; Hörnmanschetter: AEB 821, AEB 822;

Rör- och golvbrunnsmanschetter: AEB 825, AEB 826, AEB 827, AEB 1028, AEB 1029;

Skarvlimning: FDK 415, RMK 818, MKS 819, WB 588, ZR 618;

Fästmassor: Sopro`s No.1 400, Sopro`s No.1 404, FKM XL 444, SC 808;

Primning: GD 749, HPS 673 och ytterligare Sopro-komponenter.

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS