Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Flexibel, vattentätande och spänningssänkande tätskiktsduk för snabb, säker och flexibel vattentätning och frikoppling under keramiska plattor och naturstensplattor, i synnerhet på balkonger, altaner och terrasser samt under stora granitkeramikplattor.

 • Inom- och utomhus, väggar och golv
 • Vattenogenomsläpplig, spänningsminskande och starkt belastningbar
 • Flexibel och spricktäckande
 • Mycket god frikoppling, både inom- oh utomhus
 • Utmärkt för kritiska underlag
 • Speciellt för balkonger och terrasser och för läggning av granitkeramik i
 • storformat.
 • Låg uppbyggnadshöjd
 • Minskad fördröjning vid golvvärme
 • Beständigt mot mikroorganismer, alkalibeständigt
 • Åldringsbeständig och rötbeständig
 • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 9 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för
 • den lokala miljön” (utgåva 2015)
 • Sunt boende: Rekommenderas av Sentinel Haus-institutet

 

 

Leveransformer & Beställningsnummer

Rulle (100 cm bred) med 15 m i kartong

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE­system: EC1PLUS mycket låg emissionPLUS

Se även dessa produkter

  • Sopro MEG 666 - megaFlex S2 turbo Silver

   Silvergrå, tvåkomponentigt, cementbaserat, högflexibelt ochvattentät tunnbäddsbruk, C2 FE S2 enligt DIN EN 12004, i synnerhetför läggning av granitkeramik, betong- och naturstensplattor somkräver extra säkerhet.