Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Superelastiskt, förfalsat tätningsremsa med fiberduksbeläggning för säker, flexibel och vattenogenomsläpplig täckning av anslutnings- och rörelsefogar i kombination med flytande applicerbara Sopro-tätningsmaterial, under keramiska klinker och plattor samt naturstensplattor.

  • Inom- och utomhus
  • Förfalsad expansionszon för smidig inbäddning
  • Optimal vidhäftning
  • Alkalibeständigt
  • Vatten- och väderbeständigt
  • I kombination med flytande applicerbara Sopro-tätningsmaterial
  • Med praktisk meter-skaldelning
  • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 9 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2015)

Leveransformer & Beställningsnummer

Rulle ( 120 mm bred) 50 m  

Rulle ( 120 mm bred) 10 m

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS