Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Reaktiv, stabil cementbaserad enkomponents-tätmembran för tillverkning av flexibla tätningsskikt samt spricktätning. Tätning av innerrum enligt DIN 18534; tätning av behållare och bassänger enligt DIN 18535; tätning av balkonger, altaner och pelargångar enligt DIN 18531 avsnitt 5 samt tätning av komponenter med jordkontakt enligt DIN 18533.

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • Vattentätning av balkonger, altaner, pelargångar och liknande gångar enligt DIN 18531 avsnitt 5
  • vattenmotståndsklasser W0-I till W3-I enligt DIN 18534
  • vattenmotståndsklass W1-B enligt DIN 18535
  • vattenmotståndsklasser W1-E till W4-E enligt DIN 18533
  • reaktiv torkning mellan banden och formdelarna
  • stabil, mycket krämig blandningskonsistens
  • lång öppentid och snabb torktid
  • testad köldflexibilitet ned till -5 °C: Klass CMO1P enligt DIN EN 14891
  • öppentid: ca 40 minuter
  • snabbtorkande (2 – 3 timmar per skikt)
  • Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII
   

  * Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

  Leveransformer & Beställningsnummer

  säck 20 kg, säck 10 kg, påse 2 kg

  Myndighetsgodkännanden

  PG-AIV-F:
  Allmänt tyskt bygginspektionsgodkännande (abP) för tätningsmaterial i system med klinker och
  plattor i kombination med:
  Tätningsband: AEB 148, AEB 1176, DB 438, DBF 638;
  Hörnmanschetter: AEB 642, AEB 643, DE 014, DE 015;
  Rör- och golvbrunnsmanschetter: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 645,
  AEB 1172, AEB 1173, AEB 1174;
  Stötfogslimning: DSF RS;
  Fästmassa: Sopro No.1 400, Sopro No.1 403, Sopro No.1 404, FKM XL 444, FKM 600, MEG 665,
  MEG 666, MEG 667;
  Övrigt: WBD 811, WDE 812, WDM 813 och ytterligare Sopro-komponenter.
  PG-MDS:
  Allmänt tyskt bygginspektionsgodkännande (abP) för byggnadstätning med mineraliska
  tätningsmembran i kombination med:
  Tätningsband: AEB 148, AEB 1176 DB 438, DBF 638; Hörnmanschetter: AEB 642, AEB 643, DE 014,
  DE 015;
  Rör- och golvbrunnsmanschetter: AEB 129, AEB 130, AEB 112, AEB 133, AEB 131, AEB 132, AEB 645,
  AEB 1172, AEB 1173, AEB 1174.
  DIN EN 14891 1):
  I kombination med tillhörande Sopro Fästmassa och GD 749 – klass CMO1P (spricktätningsförmåga
  vid låga temperaturer (-5 °C) och beständig mot kontakt med klorvatten)
  GEV EMICODE-(system):
  EC1PLUS mycket låg emissionPLUS

  Consumption calculator

  Caution: All calculated values are approximations. Please note that the product must be applied in two layers.