Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Flexibel tätningsremsa med fals, med fiberduksbeläggning på båda sidor, för säker, flexibel och vattenogenomsläpplig täckning av anslutnings- och rörelsefogar, i kombination med flytande applicerbara och vådformiga Sopro-tätningsmaterial, under keramiska klinker och plattor samt naturstensplattor.

  • Väggar och golv, inomhus och utomhus
  • Lämpar sig optimalt för övergångar mellan väggar och golv, tack vare falsen i mitten
  • Extra flexibel
  • Bådsidigt ytbelagt med special fiberduksväv
  • Godkänt för alla Sopro tätningssystem
  • Alkalibeständigt
  • vatten- och väderbeständigt
  • inomhus och utomhus
  • Med praktisk meter-skaldelning
  • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 9 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2015)

Leveransformer & Beställningsnummer

Rulle ( 120 mm bred) 50m, Rulle ( 120 mm bred) 10 m

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS