Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Flexibel, alkalibeständig rör- och golvbrunnsmanschett för tätningav mindre kabel- och rörgenomföringar under kakel och plattor föratt skapa vattentäta system. Optimal vidhäftning på alla flytandeapplicerbara och vådformade Sopro tätskikt.

  • Väggar och golv, inomhus och utomhus
  • Speciellt lämpligt vid användning i närheten av elkablar och jordningskablar
  • Med flexibel expansionszon
  • Ångspärrande och vattentät
  • Beständig mot alkalier och tensider
  • rivtålig och väderbeständig
  • Optimal vidhäftning
  • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 9 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker förden lokala miljön” (utgåva 2018)

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS