Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Innovativ, kemiskt och mekaniskt starkt belastningsbar tätmanschett med flexibel töjningszon, på ena sidan utan fiberduksbeläggning, för en säker tätning av rörgenomföringar med en rördiamter på 10-18 mm, i kombination med Sopro AEB® Tätnings- och frikopplingsfolie HD, under keramiska kakel och plattor samt naturstensplattor.

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • Motstår maximal mekanisk påverkan
  • Systemgodkänt i kombination med Sopro AEB® HD tätnings- och
  • frikopplingsfolie
  • Optimalt skydd mot kapillaritet tack vare den unika ytstrukturen
  • Motstår maximal kemisk påverkan
  • Flexibel och spricktäckande
  • Användningsklar
  • Lätt och snabb blandning och applicering

 

 

Leveransformer & Beställningsnummer

 rördiameter 10 – 18 mm
 rördiameter 18 – 25 mm

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS