Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Innovativ, kemiskt och mekaniskt starkt belastningsbar tätningsremsa utan fiberduksbeläggning, för säker, flexibel och vattenogenomsläpplig täckning av anslutnings- och rörelsefogar i kombination med Sopro AEB® Tätnings- och frikopplingsfolie HD, under keramiska kakel och plattor samt naturstensplattor.

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • Motstår maximal mekanisk påverkan
  • Systemgodkänt i kombination med Sopro AEB® HD tätnings- och
  • frikopplingsfolie
  • Optimalt skydd mot kapillaritet tack vare den unika ytstrukturen
  • Motstår maximal kemisk påverkan
  • Flexibel och spricktäckande
  • Användningsklar
  • Lätt och snabb blandning och applicering

Leveransformer & Beställningsnummer

Rulle (120 cm bredd) med 25 m

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS