Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Enkomponentig, mineralisk fincement med speciella tillsatsämnen.För efterföljande utfyllning av hålrum i vägg- och golvytor, underkakel, granitkeramik samt missfärgningsokänsliga naturstens- ochvibrationsgolv. Stabiliserar porösa kakelfästmassor i efterhand.Kan användas i dränk-, sprut- och injektionsförfarande.

 • Inom- och utomhus, väggar och golv
 • Enkel och snabb sanering av hålrum
 • Når även de minsta sprickorna och hålrummen
 • Bevarande av beläggningens optik
 • För efterföljande stabilisering av kakelsättningar på hålgolv
 • Brukstid: minst ca 60 minuter
 • Ingen rivning, inget byggavfall som måste omhändertas
 • Låg damm- och smutsbildning vid sanering
 • Inga eller endast korta avstängningstider under pågående sanering
 • Efter kort tid är beläggningen åter fullt belastningsbar.
 • Vad god och säkerställ att du har rätt verktyg för blandning och applicering.
 • Låg kromathalt enligt EG-förordningen Nr. 1907/2006, bilaga XVII

 

Åtgång

Varierar beroende på användningsfall