Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Stabilt, konsthartsförsett, trasshaltigt, cementärt och snabbhärdande spackelbruk med tillsatt lättbruk för tidspressade arbeten inom renovering och sanering. Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

  • för skikttjocklekar 2 –  30 mm
  • extra dryg och lättapplicerad tack vare tilläggsbruket
  • beläggningsbart efter 2 timmar
  • för både fuktiga och torra underlag
  • extra resistent mot spänningar (låg krympningsfaktor)
  • för golv och väggar
  • inomhus och utomhus

 

Beställningsvara, finns inte i ordinarie sortiment hos våra återförsäljare Kakelspecialisten & Svenska Kakel. 
För teknisk information se vår Engelska hemsida, alternativt kontakta teknisk support hos Svenska Kakel & Kakelspecialisten. 

Åtgång

ca 1,2 kg/m² per mm skikttjocklek