Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Cementbaserat, snabbhärdande, fiberarmerat, universellt grått putsbruk och spackel med god hängförmåga för snabb putsning, avjämning och påbättring av vägg- och golvytor. På mineraliska underlag som t.ex. betong och murverk. Utmärkt applicerings- och bearbetningsförmåga samt modellerbarhet. Idealiskt vid renovering och sanering. Plattsättningsbart redan efter 2 timmar. Lämpligt att användas som sockelputs och hålkälsspackel och för fallbyggnad, i fuktiga och våta miljöer samt på balkonger, terrasser och trappor. Snabb stabilitetsutveckling så att ojämnheter i den spacklade ytan kan tas bort tidigt med hjälp av en gipshyvel. Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII

  • För skikttjocklek 3 – 60 mm1)
  • Utmärkt glidbeständighet och modellerbarhet även vid hög skikttjocklek
  • Plattsättningsbart redan efter 2 timmar med keramiska plattor
  • Mycket god hängförmågan Lämpligt för fallbyggnad
  • Optimal modellerbarhetn För snabb arbetstakt
  • Mycket god hängförmåga
  • Lämpar sig också för putsmaskin
  • GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emission
  • Golv, vägg, tak
  • Inom- och utomhus

 

Beställningsvara, finns inte i ordinarie sortiment hos våra återförsäljare Kakelspecialisten & Svenska Kakel.För teknisk information se vår Engelska hemsida, alternativtkontakta teknisk support hos Svenska Kakel & Kakelspecialisten. 

1)60 mm vid enskild och heltäckande applicering

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS R mycket låg emission

Åtgång

Ca 1,5 kg/m² per mm skikttjocklek