Umwelt-Produktdeklarationen (EPD)

Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Självnivellerande och extra snabbhärdande, cementbaserad flytspackel med tidigglidbeständighet. Med optimala flytegenskaper för tillverkning av extra släta ytorför efterföljande golvbeläggning med alla slags material. Särskilt lämplig förtidspressade spackelarbeten som snabbt behöver tas i bruk igen. Lämpar sig ävenbra för reparation av mindre ytor. För privata bostadsområden samtkommersiella objekt som t.ex. försäljningsytor, lagerlokaler, kontor. Kan ocksåanvändas på golvvärmeinstallationer och klarar belastningen med rullandestolhjul.

 • Inomhus, golv
 • Skikttjocklek: 1-15 mm
 • Extra snabbhärdande
 • Snabba framsteg på byggplatsen
 • Kortar ner väntetider på byggarbetsplatsen
 • Gångbart och beläggningsbart med keramik efter ca 60 minuter
 • Optimala flytegenskaper, även vid mindre skikttjocklekar
 • Jämn och plan yta, optimal för storformat, LVT-golv, parkett och laminat
 • Färgskiftningen indikerar att ytan blir gångbart
 • Tryckbeständighet efter 28 dygn: ca 35 N/mm²
 • Skjuvhållfasthet efter 28 dygn: ca 6 N/mm²
 • Brukstid: ca 15 minuter
 • Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII
 • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 8 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2018)

Myndighetsgodkännanden

GEV EMICODE-system: EC1PLUS mycket låga emissionerPLUS

Åtgång

Ca 1,6 kg/m² per mm skikttjocklek