Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Användningsklar enkomponents universallim på polymerbas. För vattentät limning av skarvar kant i kant i och stumfogar med Sopro tätskiktsdukar samt för fastlimning av anslutningar och förbindelser av Sopro tätremsor och formelement.

  • Inom- och utomhus, väggar och golv
  • För vattentät limning av stötskarvar och överlappningar i Sopro frikopplingsfolier, tätskiktsduk och formdetaljer
  • För limning av olika material
  • Vattenbeständigt / vattentätt mmycket väder- och åldringsbeständigt
  • Mycket lämplig för målning enligt DIN 52452
  • DGNB: Högsta kvalitetsklass 4, rad 11 enligt DGNB-kriterium ”ENV1.2 Risker för den lokala miljön” (utgåva 2015)

 

 

Myndighetsgodkännanden

SFV e.V. Großburgwedel:

  • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PD-AIV som systemprovning för banformiga tätningsmaterial i system med klinker och plattor i kombination med Sopro AEB 640, Sopro AE 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DW 089 och Sopro‘s No.1 400, Sopro‘s No.1 404, Sopro VF 419, Sopro FKM XL 444, Sopro FF 450, Sopro FKM 600 som fästmassa samt i kombination med Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 eller Sopro TDS 823 som monteringsoch tätningslim vid skarvar och överlappningar.

Europeiskt tekniskt godkännande

  • Systemkomponent med ETA-nr 18/1003 enligt ETAG 022 T.2 1

Åtgång

Ca 1,4 kg/m² per mm skikttjocklek. Ca 30 – 40 g/löpm vid skarvlimning (5 cm) av Sopro AEB 640 resp. 70 – 95 g/löpm vid limning av tätremsa Sopro AEB 641 (12 cm) på Sopro AEB 640 och Sopro AEB plus 6391)

1)Förbrukningsuppgifterna gäller för tandning A3 enligt TKB-märkblad 6.