Tekniska faktablad

Produktbeskrivning

Dryg, silvergrå, cementbaserad, mycket snabbhärdande, multifunktionell och universell flexibel fästmassa med hög plastfiberarmering och rhentrass. För sättning och lägg-ning av keramiska beläggningar samt missfärgningskänsliga naturstensplattor på alla underlag. Hög kristallinisk vattenbindning. För granitkeramikplattor i stora format på väggar och golv.Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII.

 • Tidig styrkeutveckling, gång- och fogbar efter endast ca. 2 timmar
 • C2: draghållfasthet högre eller lika med ≥ 1.0 N/mm2
 • F: tidig draghållfasthet lika med eller överstigande ≥ 0.5 N/mm2
 • T: tixotropisk innebarande extra god hängformaga pga innehåll av speciell fiberforstarkning
 • S1: deformationsupptagande förmåga större eller lika med ≥ 2.5 mm
 • Silvergrå färg speciellt lämpad for ljusa och transparenta typer av natursten
 • Lämplig för användning tillsammans med kompositplattor innehållande härdplaster som är deformationskänsliga
 • Universal applicering: tunnbädd, flytbädd, mellanbädd eller lagningsbruk med lagtjocklek max 20 mm/lager
 • GEV EMICODE system: EC1PLUS
 • For inom- och utomhusbruk

 

Beställningsvara, finns inte i ordinarie sortiment hos våra återförsäljare Kakelspecialisten & Svenska Kakel. 
För teknisk information se vår Engelska hemsida, alternativt kontakta teknisk support hos Svenska Kakel & Kakelspecialisten. 

* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

Tekniskt universitet München:

 • DIN EN 12 004: C2 FT S1
 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG-AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro DSF 423, Sopro TDS 823, Sopro GD 749 och ytterligare Sopro-komponenter.

 

SFV e.V. Großburgwedel:

 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PD-AIV som systemprovning för banformiga tät-ningsmaterial i system med klinker och plattor i kombination med Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 und Sopro FKM 600 som fästmassa samt i kombination med Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 eller Sopro TDS 823 som monterings- och tätningslim vid skarvar och överlappningar

 

 GEV EMICODE system: EC1PLUS

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

Ca 1,1 kg/m² per mm skikttjocklek