Tekniska faktablad

Information

Produktbeskrivning

Extremt dryg, dammreducerad, cementbaserad, extra lätt, multifunktionell flexibel fästmassa med hög plastfiberarmering för sättning och läggning av keramiska beläggningar samt missfärgningsokänsliga naturstensplattor på alla underlag. I synnerhet för granitkeramikplattor i stora format på väggar och golv. Lämplig för uppvärmda vägg- och golvkonstruktioner och på tätningssystem.Variabel brukskonsistens för läggning i tunnbädd, mellanbädd och flytbädd. Låg kromathalt enligt EG-förordningen nr 1907/2006, bilaga XVII

 • Motsvarar direktivet om "Flexibla fästmassor" och kraven C2 TE S1 enligt DIN EN 12 004
 • Dammreduceradn Extra glidbeständig för stora plattor genom specialfiberarmering
 • Mångsidigt användningsbar: för tunnbädds-, flytbädds- och mellanbäddsläggning; partiellt spacklingsbar i skikt med upp till 10 mm tjocklek
 • Upp till 60 % drygare1)
 • Användningsbar utan primer på många underlag
 • GEV EMICODE-system: EC1PLUS

1)Som vanlig Sopro tunnbäddsbruk utan lätta tillsatser.
* Bedömt av Byggvarubedömningen, information om bedömningen av www.byggvarubedomningen.com

Myndighetsgodkännanden

Münchens tekniska universitet:

 • DIN EN 12 004: C2 TE S1
 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PG­AIV i ett tätningssystem i kombination med Sopro DSF 423, Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro TDS 823, Sopro FDF 525/527, Sopro GD 749 och ytterligare Sopro­komponenter
 • Provningsrapport: Sopro FKM XL 444 i kombination med Sopro DSF 523, Sopro DSF 623, Sopro DSF 423, Sopro TDS 823 och Sopro GD 749 uppfyller kraven enligt DIN EN 14891, även angående vid­häftningshållfasthet efter lagring i klorvatten

 

SFV e.V. Großburgwedel:

 • Allmänt bygginspektionsgodkännande (abP) enligt PD­AIV som systemprovning för banformiga tät­ningsmaterial i system med klinker och plattor i kombination med Sopro AEB 640, Sopro AEB 641, Sopro AEB 642/643, Sopro AEB 644/645, Sopro AEB 112/129 – 133, Sopro DWF 089 und Sopro FKM XL 444 som fästmassa samt i kombination med Sopro RMK 818, Sopro MKS 819 eller Sopro TDS 823 som monterings­ och tätningslim vid skarvar och överlappningar

 

Europeiskt tekniskt godkännande:

 • Systemkomponent med ETA­ nr 13/0155 enligt ETAG 022 T.1 och ETA­ nr 13/0154 enligt ETAG 022 T.2
 • Systemkomponent med ETA-nr 18/1003 enligt ETAG 022 T.2 1

 

BG Verkehr:

 • Godkänd för skeppsbyggnad som enskild produkt i Sopro system 1.1 (vägg och golv), MED­ godkänn­ande nr 118.220. Blöt appliceringsmängd Sopro FKM XL 444: max 2 460 g/m² (ca 3 mm tjocklek).– Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 2.1 (vägg), MED­godkännande nr 118.222, USCG­god­kännande nr 164.112/EC0736/118.222. Blöt appliceringsmängd Sopro FKM XL 444: max 1 510 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro system 2.1: Sopro HPS 673, granitkeramikplatta (tjocklek 5 mm), Sopro FEP. Fogar ≤ 4 mm
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 2.5 (vägg), MED ­godkännande nr 118.405, USCG ­god­kännande nr 164.112/EC0736/118.405. Blöt appliceringsmängd Sopro FKM XL 444: max 2 120 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro system 2.5: Sopro HPS 673, granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro FEP plus. Fogar ≤ 6 mm
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 3.1 (golv), MED ­godkännande nr 124.096, USCG­god­kännande nr 164.117/EC0736/124.096. Blöt appliceringsmängd Sopro FKM XL 444: max 1 510 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro system 3.1: Sopro HPS 673, granitkeramikplatta (tjocklek 5 mm), Sopro FEP. Fogar ≤ 4 mm
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 3.7 (golv), MED­ godkännande nr 124.126, USCG ­god­kännande nr 164.117/EC0736/124.126. Blöt appliceringsmängd Sopro FKM XL 444: max 2 120 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro­systemet 3.7: Sopro HPS 673, granitkeramikplatta (tjocklek 8 mm), Sopro FEP plus. Fogar ≤ 6 mm
 • Godkänd för skeppsbyggnad i Sopro system 3.9 (golv), MED ­godkännande nr 124.125, USCG­ god­kännande nr 164.117/EC0736/124.125. Blöt appliceringsmängd Sopro FKM XL 444: max 2 460 g/m². Ytterligare komponenter i Sopro system 3.9: Sopro HPS 673, Sopro FAS 551, granitkeramik (tjocklek 8 mm), Sopro TF+. Fogar ≤ 6 mm

Beakta Sopro systemkomponenternas respektive produktblad.

GEV EMICODE-system: EC1PLUS

Åtgångskalkylator

Observera: Alla beräknade förbrukningsvärden är ca-värden. Den faktiska åtgången är beroende av fixkammens lutningsvinkel och underlagets typ och planhet.

Vid släta underlag med fyrkantig tandspackel:
4 mm tandspackel ca 0,7 kg/m²
6 mm tandspackel ca 1,1 kg/m²
8 mm tandspackel ca 1,4 kg/m²
10 mm tandspackel ca 1,8 kg/m²